русский
Germany.ruForen → Geschichte der Textänderung

Понедельник начинается с ... работы

Geschickt vonberlije
Geschickt am02.02.19 12:49
BetreffRe: после приезда в Германию, когда вы пошли работать?

02.02.19 12:49berlijeNachricht erstellt
02.02.19 12:50berlijeNachricht geändert
02.02.19 12:53berlijeNachricht geändert
02.02.19 12:55berlijeNachricht geändert